Tìm kiếm: 
BANME [ Đăng nhập/Đăng ký ]
LOGO BANME BANME BANME  
HomeMemberQuy địnhHDSDFAQFeedback Share Facebook Twitter Google+
- Đơn chưa đặt hàng: 1,

  Việt Nam  An Giang  Huyện Phú Tân 

Trang thông tin địa phương
Huyện Phú Tân


- Dưới thời Chúa Nguyễn, các thôn ấp ở địa bàn Phú Tân thuộc quyền cai quản của Tân Châu đạo thuộc Dinh Long Hồ theo chế độ quân quản. Từ khi Gia Long lên ngôi (1802) cho đến năm 1831, Phú Tân thuộc địa phận huyện Vĩnh An, trấn Vĩnh Thanh. Năm 1832, Minh Mạng chia các Trấn thành tỉnh, Phú Tân thuộc địa phận Tổng An Thành và An Lương, huyện Đông Xuyên, phủ Tuy Biên, tỉnh An Giang. Lỵ sở huyện Đông Xuyên đặt tại Long Sơn trên nền thành cũ của Bảo Tân Châu (nay còn địa danh Giồng Thành).

- Năm 1867, Thực dân Pháp chiếm An Giang, năm 1889 lập 2 tỉnh Long Xuyên và Châu Đốc. Năm 1889, địa bàn Phú Tân nằm trong bốn xã của quận Tân Châu là Long Sơn, Phú Lâm, Phú An, Hoà Hảo và bốn xã của quận Châu Phú là Hoà Lạc, Hưng Nhơn, Hiệp Xương, Bình Thạnh Đông. Tháng 12 năm 1968 huyện Phú Tân chính thức được thành lập với địa bàn như trên. Tên Phú Tân xuất phát từ việc ghép tên của hai huyện Châu Phú và Tân Châu.

- Tháng 9 năm 1974, sau khi thành lập tỉnh Long Châu Tiền, tỉnh Long Châu Hà, huyện Phú Tân nhập thêm một số xã của huyện Hồng Ngự, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp để chia thành hai huyện Phú Tân A và Phú Tân B. Phú Tân A gồm các xã: Long Sơn, Phú Lâm, Hoà Lạc, Châu Giang, Long Thuận, Phú Thuận. Phú Tân B có các các xã: Phú An, Hưng Nhơn, Hiệp Xương, Hoà Hảo, Bình Thạnh Đông, Tân Huề, Tân Quới, Tân Long.

- Năm 1976, sau khi lập lại tỉnh An Giang, huyện Phú Tân sắp xếp lại như địa bàn như ngày nay gồm 10 đơn vị hành chính: Long Sơn, Phú Lâm, Phú An, Hoà Hảo, Hưng Nhơn, Hiệp Xương, Hoà Lạc, Châu Giang, Bình Thạnh Đông, thị trấn Mỹ Lương.

- Năm 1979, huyện Phú Tân thành lập thêm 5 xã mới: Phú Thạnh, Phú Thành, Phú Thọ, Phú Bình và thị trấn Chợ Vàm.

- Năm 1980, xã Hoà Hảo đổi tên thành xã Tân Hoà, xã Hưng Nhơn đổi tên thành xã Phú Hưng, xã Châu Giang đổi tên thành xã Phú Hiệp, thị trấn Mỹ Lương đổi tên thành thị trấn Phú Mỹ.

- Năm 1984, thành lập thêm 2 xã mới là Phú Xuân và Phú Long.

- Năm 2002 thành lập xã mới Long Hoà. Năm 2003 thành lập thêm xã Tân Trung. Đến nay (12/2004), huyện Phú Tân có tất cả 17 xã và 2 thị trấn với tổng cộng 70 ấp.


Theo: phutan.angiang.gov.vn

Tác giả: [Sửa]Lưu ý:
- Các thông tin trên trang này chỉ có tính tham khảo.
- Chúng có thể không còn chính xác theo thời gian hoặc sai do lỗi cập nhật.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi các bạn sử dụng thông tin này vào mục đích nghiên cứu khoa học, pháp lý, ...
- Xin vui lòng góp ý hoặc thêm thông tin tại đây.