- Đơn chưa đặt hàng: 1,

  Việt Nam  Bắc Ninh  Huyện Gia Bình 

Trang thông tin địa phương
Huyện Gia Bình


Gia Bình là huyện thành lập mới của tỉnh Bắc Ninh được tách ra trên cơ sở 13 xã thuộc huyện Gia Lương. Phía Bắc giáp huyện Quế Võ, phía Nam giáp huyện Lương Tài , phía Tây giáp huyện Thuận Thành và phía Đông giáp tỉnh Hải Dương.Tốc độ phát triển kinh tế tăng bình quân 8%/năm, kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân ở mức trung bình so với cả nước. Cơ cấu kinh tế gồm nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, trong đó nông nghiệp chiếm vị trí chủ đạo.

- Diện tích: 107,53km2

- Dân số 100,3 nghìn người

- Đơn vị hành chính: 13 xã

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế: 8%/năm

- Bình quân lương thực đầu người: 513 kg/người/năm

Tác giả: [Sửa]Lưu ý:
- Các thông tin trên trang này chỉ có tính tham khảo.
- Chúng có thể không còn chính xác theo thời gian hoặc sai do lỗi cập nhật.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi các bạn sử dụng thông tin này vào mục đích nghiên cứu khoa học, pháp lý, ...
- Xin vui lòng góp ý hoặc thêm thông tin tại đây.