- Đơn chưa đặt hàng: 1,

  Việt Nam  Bình Thuận  Huyện Hàm Tân 

Trang thông tin địa phương
Huyện Hàm Tân


Được định hướng là vùng kinh tế động lực thuộc cụm Phan Thiết - Hàm Thuận Nam - Hàm Tân - Phú Quý, huyện Hàm Tân đã xác định thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn có vai trò quan trọng, đồng thời đang có hướng tận dụng lợi thế, phát triển ngành du lịch của địa phương. Trên cơ sở đó, huyện đưa ra cơ cấu kinh tế của địa phương là “ngư, nông - lâm nghiệp; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; dịch vụ - du lịch” theo hướng tăng nhanh tỉ trọng ngành “công nghiệp - xây dựng; dịch vụ - du lịch”.

Tác giả: [Sửa]Lưu ý:
- Các thông tin trên trang này chỉ có tính tham khảo.
- Chúng có thể không còn chính xác theo thời gian hoặc sai do lỗi cập nhật.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi các bạn sử dụng thông tin này vào mục đích nghiên cứu khoa học, pháp lý, ...
- Xin vui lòng góp ý hoặc thêm thông tin tại đây.