- Đơn chưa đặt hàng: 1,

  Việt Nam  Bắc Ninh  Huyện Yên Phong 

Trang thông tin địa phương
Huyện Yên Phong


Yên Phong là một huyện nông nghiệp thuộc vùng Đồng bằng Bắc Bộ, cách thị xã Bắc Ninh 13km về phía Đông. Đời sống kinh tế - xã hội ở mức trung bình, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 8,6%/năm.

Trong quá trình đổi mới phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, cơ cấu kinh tế huyện Yên Phong đang có bước chuyển dịch theo hướng tiến bộ, tăng tỷ trọng công nghiệp – xây dựng - dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp.

Diện tích: 112,54 km2
Dân số: trên 141,7 nghìn người
Đơn vị hành chính: 1 thị trấn và 17 xã
Tốc độ tăng trưởng kinh kế: 8,6%/năm
Bình quân lương thực: 515kg/người/năm

Tác giả: [Sửa]Lưu ý:
- Các thông tin trên trang này chỉ có tính tham khảo.
- Chúng có thể không còn chính xác theo thời gian hoặc sai do lỗi cập nhật.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi các bạn sử dụng thông tin này vào mục đích nghiên cứu khoa học, pháp lý, ...
- Xin vui lòng góp ý hoặc thêm thông tin tại đây.

Giới thiệu website
LEDSIGN
clbtienphong.com
medic.vn
Free Down Load
- Phần mềm AUTOLISP kết hợp với R14 free
- fox1
- 15 kiểu dáng Banme Nuke
- Uebimiau
- Modul BmChat
- FoxSer1
- FoxSer2
- Banme Web Code
- AltoMP3 Maker 2.20
- AudioGrabber v1.83
Vàng - Ngoại tệ
  Vàng 9999
  Ngoại tệ