- Đơn chưa đặt hàng: 1,

Banme Web ServiceTTTên dịch vụGiáChọn
1.Tên miền .com 283.433 VND/năm.com
2.Tên miền .net 283.433 VND/năm.net
3.Tên miền .org 270.499 VND/năm.org
4.Tên miền .us 270.499 VND/năm.us
5.Tên miền .info 270.499 VND/năm.info
6.Tên miền .biz 270.499 VND/năm.biz
7.Tên miền .ws 772.695 VND/năm.ws
8.Tên miền .cc 772.695 VND/năm.cc
9.Tên miền .bz 772.695 VND/năm.bz
10.Tên miền Việt Nam .com.vn 412.104 VND/năm.com.vn
11.Tên miền Việt Nam .net.vn 412.104 VND/năm.net.vn
12.Tên miền Việt Nam .org.vn 231.920 VND/năm.org.vn
13.Tên miền Việt Nam .edu.vn 231.920 VND/năm.edu.vn
14.Tên miền Việt Nam gov.vn 231.920 VND/năm.gov.vn
15.Tên miền VN .vn 561.960 VND/năm.vn
16.Tên miền VN khởi tạo 360.591 VND/lầnkhoitaoVN


TTTên dịch vụGiáChọn
17.Linux Hosting A (100MB/2.000MB) 251.767 VND/nămLinux A
18.Linux Hosting B (200MB/3.800MB) 388.466 VND/nămLinux B
19.Linux Hosting C (500MB/10.000MB) 682.380 VND/nămLinux C
20.Linux Hosting D (1.000MB/15.000MB) 1.049.884 VND/nămLinux D
21.Linux Hosting E (2.000MB/24.000MB) 1.574.826 VND/nămLinux E
22.Linux Hosting F (5.000MB/48.000MB) 2.624.933 VND/nămLinux F
23.Linux Hosting G (10.000MB/100.000MB) 3.884.883 VND/nămLinux G


TTTên dịch vụGiáChọn
24.Linux Hosting Pro 1 (50MB/10.000MB) 1.203.531 VND/nămLinux Pro 1
25.Linux Hosting Pro 2 (400MB/50.000MB) 2.486.673 VND/nămLinux Pro 2
26.Linux Hosting Pro 3 (1.000MB/70.000MB) 3.678.608 VND/nămLinux Pro 3
27.Linux Hosting Pro 4 (2.500MB/100.000MB) 4.816.577 VND/nămLinux Pro 4
28.Linux Hosting Pro 5 (5.000MB/150.000MB) 7.223.639 VND/nămLinux Pro 5


TTTên dịch vụGiáChọn
29.Linux Reseller A (2.400 MB/36.000 MB) 3.512.250 VND/nămLinux Reseller A
30.Linux Reseller B (3.600 MB/54.000 MB) 4.917.150 VND/nămLinux Reseller B
31.Linux Reseller C (5.400 MB/76.000 MB) 6.884.010 VND/nămLinux Reseller C
32.Linux Reseller D (8.000 MB/95.000 MB) 9.646.980 VND/nămLinux Reseller D
33.Linux Reseller E (12.000 MB/127.000 MB) 13.487.040 VND/nămLinux Reseller E
34.Linux Reseller F (18.000 MB/171.000 MB) 18.872.490 VND/nămLinux Reseller F
35.Linux Reseller G (27.500 MB/225.000 MB) 26.458.950 VND/nămLinux Reseller G


TTTên dịch vụGiáChọn
36.Web tĩnh cá nhân loại nhỏ 468.300 VND/bộSource CN S1
37.Web tĩnh cá nhân loại vừa 702.450 VND/bộSource CN S2
38.Web động cá nhân đơn giản 1.170.750 VND/bộSource CN D1
39. Web site thương mại điện tử bậc 1 2.341.500 VND/bộSource CN D2
40. Web site thương mại điện tử bậc 2 4.683.000 VND/bộSource DN D1
41. Web site thương mại điện tử bậc 3 7.024.500 VND/bộSource DN D2
42.Web site thương mại điện tử bậc 4 23.415.000 VND/bộSource DN D3


TTTên dịch vụGiáChọn
43.Dung lượng đĩa cứng mua thêm 70.245 VND/10MBDung lượng
44.Dữ liệu truy cập (bandwidth) mua thêm 46.830 VND/100MBDữ liệu
45.Hộp thư POP3 mua thêm 9.366 VND/accountPOP3
46.Tên miền phụ (Subdomain) mua thêm 46.830 VND/subdomainSubdomain
47.Cổng FTP mua thêm 46.830 VND/FTPFTP
48.CSDL mua thêm 46.830 VND/CSDLCSDL

DỊCH VỤ WEB TRỌN GÓI
Bao gồm: Tên miền (Việt Nam hoặc Quốc tế), Hosting (Windows hoặc Linux), Thiết kế lập trình (web động hoặc web tĩnh), Bảo hành,... Vui lòng liên hệ tại đây.