- Đơn chưa đặt hàng: 1,

Banme Web ServiceTTTên dịch vụGiáChọn
1.Tên miền .com 294.173 VND/năm.com
2.Tên miền .net 294.173 VND/năm.net
3.Tên miền .org 280.749 VND/năm.org
4.Tên miền .us 280.749 VND/năm.us
5.Tên miền .info 280.749 VND/năm.info
6.Tên miền .biz 280.749 VND/năm.biz
7.Tên miền .ws 801.974 VND/năm.ws
8.Tên miền .cc 801.974 VND/năm.cc
9.Tên miền .bz 801.974 VND/năm.bz
10.Tên miền Việt Nam .com.vn 427.720 VND/năm.com.vn
11.Tên miền Việt Nam .net.vn 427.720 VND/năm.net.vn
12.Tên miền Việt Nam .org.vn 240.708 VND/năm.org.vn
13.Tên miền Việt Nam .edu.vn 240.708 VND/năm.edu.vn
14.Tên miền Việt Nam gov.vn 240.708 VND/năm.gov.vn
15.Tên miền VN .vn 583.254 VND/năm.vn
16.Tên miền VN khởi tạo 374.255 VND/lầnkhoitaoVN


TTTên dịch vụGiáChọn
17.Linux Hosting A (500MB/10.000MB) 532.335 VND/nămLinux A
18.Linux Hosting B (1000MB/20.000MB) 810.075 VND/nămLinux B
19.Linux Hosting C (2.500MB/50.000MB) 1.388.700 VND/nămLinux C
20.Linux Hosting D (5.000MB/75.000MB) 2.198.775 VND/nămLinux D
21.Linux Hosting E (10.000MB/120.000MB) 3.240.300 VND/nămLinux E
22.Linux Hosting F (25.000MB/200.000MB) 5.439.075 VND/nămLinux F
23.Linux Hosting G (50.000MB/350.000MB) 8.100.750 VND/nămLinux G


TTTên dịch vụGiáChọn
24.Linux Hosting Pro 1 (50MB/10.000MB) 1.249.136 VND/nămLinux Pro 1
25.Linux Hosting Pro 2 (400MB/50.000MB) 2.580.899 VND/nămLinux Pro 2
26.Linux Hosting Pro 3 (1.000MB/70.000MB) 3.817.999 VND/nămLinux Pro 3
27.Linux Hosting Pro 4 (2.500MB/100.000MB) 4.999.089 VND/nămLinux Pro 4
28.Linux Hosting Pro 5 (5.000MB/150.000MB) 7.497.360 VND/nămLinux Pro 5


TTTên dịch vụGiáChọn
29.Linux Reseller A (2.400 MB/36.000 MB) 3.645.338 VND/nămLinux Reseller A
30.Linux Reseller B (3.600 MB/54.000 MB) 5.103.473 VND/nămLinux Reseller B
31.Linux Reseller C (5.400 MB/76.000 MB) 7.144.862 VND/nămLinux Reseller C
32.Linux Reseller D (8.000 MB/95.000 MB) 10.012.527 VND/nămLinux Reseller D
33.Linux Reseller E (12.000 MB/127.000 MB) 13.998.096 VND/nămLinux Reseller E
34.Linux Reseller F (18.000 MB/171.000 MB) 19.587.614 VND/nămLinux Reseller F
35.Linux Reseller G (27.500 MB/225.000 MB) 27.461.543 VND/nămLinux Reseller G


TTTên dịch vụGiáChọn
36.Web tĩnh cá nhân loại nhỏ 486.045 VND/bộSource CN S1
37.Web tĩnh cá nhân loại vừa 729.068 VND/bộSource CN S2
38.Web động cá nhân đơn giản 1.215.113 VND/bộSource CN D1
39. Web site thương mại điện tử bậc 1 2.430.225 VND/bộSource CN D2
40. Web site thương mại điện tử bậc 2 4.860.450 VND/bộSource DN D1
41. Web site thương mại điện tử bậc 3 7.290.675 VND/bộSource DN D2
42.Web site thương mại điện tử bậc 4 24.302.250 VND/bộSource DN D3


TTTên dịch vụGiáChọn
43.Dung lượng đĩa cứng mua thêm 72.907 VND/10MBDung lượng
44.Dữ liệu truy cập (bandwidth) mua thêm 48.605 VND/100MBDữ liệu
45.Hộp thư POP3 mua thêm 9.721 VND/accountPOP3
46.Tên miền phụ (Subdomain) mua thêm 48.605 VND/subdomainSubdomain
47.Cổng FTP mua thêm 48.605 VND/FTPFTP
48.CSDL mua thêm 48.605 VND/CSDLCSDL

DỊCH VỤ WEB TRỌN GÓI
Bao gồm: Tên miền (Việt Nam hoặc Quốc tế), Hosting (Windows hoặc Linux), Thiết kế lập trình (web động hoặc web tĩnh), Bảo hành,... Vui lòng liên hệ tại đây.