- Đơn chưa đặt hàng: 1,Tên miềnGiáTên miềnGiáTên miềnGiá
.com294.173 VND/năm.net294.173 VND/năm.org280.749 VND/năm
.us280.749 VND/năm.info280.749 VND/năm.biz280.749 VND/năm
.ws801.974 VND/năm.cc801.974 VND/năm.bz801.974 VND/năm
.com.vn427.720 VND/năm.net.vn427.720 VND/năm.org.vn240.708 VND/năm
.edu.vn240.708 VND/năm.gov.vn240.708 VND/năm.vn583.254 VND/năm

Kiểm tra tên miền (domain name):
 http://www. 

Nhập tên miền tối thiểu 3 ký tự, dạng mẫu tự, chữ số, hoặc dấu gạch ngang (-)


  • Tên miền (domain name) là thương hiệu của bạn trên internet. Nó không thể trùng lặp, ví dụ tên miền yourname.com là duy nhất và trỏ đến những IP (địa chủ máy chủ web) đã định của người sở hữu để mở trang web.
  • Bạn có thể chọn bất cứ tên miền nào còn trống (chưa ai sở hữu), Nếu còn trống nhiều phần mở rộng (ext) của tên miền, bạn có thể lựa chọn.
  • Tên miền .com thường dùng cho công ty nói chung, phổ biến nhất. Tên miền .net dùng cho các công ty, tổ chức kinh doanh, hoạt động mạng internet. Tên miền .org dùng cho các tổ chức văn hóa nghệ thuật, ...
  • Để đảm bảo quyền sở hữu và tránh tranh chấp tên miền, bạn phải cung cấp thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, email, điện thoại để chúng tôi khai báo vào thông tin đăng ký tên miền.
  • Việc đăng ký tên miền cần một khoảng chi phí nhỏ để duy trì sự quản lý. Sau đó bạn có thể am tâm sở hữu trong thời gian đăng ký. Trước khi hết hạn 15 ngày, bạn phải đóng phí và yêu cầu gia hạn nếu muốn tiếp tục sở hữu.
  • Bạn có thể kiểm tra ngày đăng ký, ngày gia hạn, ngày kết thúc, thông tin kết nối, và các thông tin khác bằng cách kiểm tra tên miền ở trên.
  • Nếu bị mất mật khẩu, bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp mật khẩu mới. Chúng tôi được cấp quyền này từ tổ chức quản lý tên miền quốc tế ENOM (http://enom.com)
  • Với tên miền quốc tế, bạn có thể đầu cơ, sang nhượng, mua bán, đấu giá như những tài sản hữu hình khác.
  • Với tên miền Việt Nam, giá trên áp dụng cho việc duy trì, năm đầu có phí khởi tạo.


  • Quản lý tên miền (Domain panels): ENOM | DIRECTI | VN