- Đơn chưa đặt hàng: 1,

Web tĩnh cá nhân loại nhỏ

Thiết kế website cá nhân, web tĩnh, đẹp, số trang tối đa: 10.

Là web site chứa ít thông tin, thường dùng giới thiệu thông tin cá nhân, giới thiệu một ít hình ảnh, phần mềm,...Website loại này thường thiết kế bằng Microsoft Frontpage, Dreamweare. Người biết soạn thảo văn bản tìm hiểu thêm có thể tự thiết kế cho mình website loại này.

  486.045 VND/bộ


Để tăng thêm số lượng, kích dấu " + " bên dưới
Để thêm vào gói dịch vụ, kích nút "Thêm vào gói dịch vụ".

Mã khách hàng:

Bạn đang tiếp tục gói dịch vụ! [ Xem lại ]

 Số lượng: bộ  [ Trở về ]