- Đơn chưa đặt hàng: 1,

Web tĩnh cá nhân loại vừa

Thiết kế website cá nhân, web tĩnh, đẹp, số trang tối đa: 25.

chứa nhiều thông tin hơn, thường dùng giới thiệu sản phẩm dịch vụ của cá nhân, doanh nghiệp nhỏ. Nếu nhu cầu thay đổi thông tin không thường xuyên thì web này cũng phù hợp và chấp nhận được.


  729.068 VND/bộ


Để tăng thêm số lượng, kích dấu " + " bên dưới
Để thêm vào gói dịch vụ, kích nút "Thêm vào gói dịch vụ".

Mã khách hàng:

Bạn đang tiếp tục gói dịch vụ! [ Xem lại ]

 Số lượng: bộ  [ Trở về ]