- Đơn chưa đặt hàng: 1,

Web động cá nhân đơn giản

Lập trình website cá nhân, web động, đẹp, đơn giản. Có thể thêm bộ đếm lượt truy cập, nhận phản hồi từ trang web.

Dùng cho người có ít nhu cầu giao lưu trên mạng như nhận thông tin phản hồi từ trang web hoặc thống kê lượt truy cập. Ngoài ra vẫn có thể có chức năng giới thiệu thông tin như web tĩnh cá nhân.

  1.215.113 VND/bộ


Để tăng thêm số lượng, kích dấu " + " bên dưới
Để thêm vào gói dịch vụ, kích nút "Thêm vào gói dịch vụ".

Mã khách hàng:

Bạn đang tiếp tục gói dịch vụ! [ Xem lại ]

 Số lượng: bộ  [ Trở về ]