- Đơn chưa đặt hàng: 1,

Web site thương mại điện tử bậc 2

Là web động dùng giới thiệu thông tin doanh nghiệp, hình ảnh công ty, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, nhận phản hồi từ người truy cập, bộ đếm, ... Nhận ý kiến phản hồi, hợp tác kinh doanh, nhận đặt hàng từng mặt hàng qua email. Website này cần người cập nhật định kỳ hoặc đột xuất theo thay đổi của doanh nghiệp, cần bảo dưỡng định kỳ.

  4.860.450 VND/bộ


Để tăng thêm số lượng, kích dấu " + " bên dưới
Để thêm vào gói dịch vụ, kích nút "Thêm vào gói dịch vụ".

Mã khách hàng:

Bạn đang tiếp tục gói dịch vụ! [ Xem lại ]

 Số lượng: bộ  [ Trở về ]