- Đơn chưa đặt hàng: 1,

Web site thương mại điện tử bậc 3

Là web động dùng giới thiệu thông tin doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ, ... nhận ý kiến phản hồi, hợp tác kinh doanh, nhận đơn đặt hàng trực tuyến, lưu dữ liệu khách hàng và đơn hàng, cho phép khách hàng đăng nhập, diễn đàn, thống kê, tin tức... Website này cần người cập nhật và sao lưu thường xuyên, cần bảo dưỡng định kỳ và đột xuất. Cần ban quản trị website với sớ lượng người tùy theo quy mô doanh nghiệp.

  7.290.675 VND/bộ


Để tăng thêm số lượng, kích dấu " + " bên dưới
Để thêm vào gói dịch vụ, kích nút "Thêm vào gói dịch vụ".

Mã khách hàng:

Bạn đang tiếp tục gói dịch vụ! [ Xem lại ]

 Số lượng: bộ  [ Trở về ]