- Đơn chưa đặt hàng: 1,

Web site thương mại điện tử bậc 4

Là website dùng cho doanh nghiệp hoạt động thương mại chuyên nghiệp với quy mô lớn, thanh toán trong nước và quốc tế chủ yếu qua thẻ thanh toán quốc tế như Visa-card, Master-card, ... Website có cấu trúc và hoạt động theo chuẩn riêng.


  24.302.250 VND/bộ


Để tăng thêm số lượng, kích dấu " + " bên dưới
Để thêm vào gói dịch vụ, kích nút "Thêm vào gói dịch vụ".

Mã khách hàng:

Bạn đang tiếp tục gói dịch vụ! [ Xem lại ]

 Số lượng: bộ  [ Trở về ]