- Đơn chưa đặt hàng: 1,

Linux Hosting F (5.000MB/48.000MB)Dung lượng lưu trữ (Quota):5.000 BM
Băng thông (Bandwidth):48.000 BM/tháng
Hộp thư POP3:500
Tên miền con (Subdomain):20
Domain Pointers:20
FTP accounts:6
Trang điều khiển hosting Direct Admin:Bản quyền, luôn cập nhật.
Microsoft Frontpage:tùy chọn
PHP 5:
mySQL Database Server:20
Hỗ trợ session:
Hỗ trợ DNS:Việt Nam hoặc quốc tế, tùy chọn
Server đặt tại:HCM city, Việt Nam
Thư viện GD2:

<< Chọn host nhỏ hơn | Chọn host lớn hơn >>  2.624.933 VND/năm


Để tăng thêm số lượng, kích dấu " + " bên dưới
Để thêm vào gói dịch vụ, kích nút "Thêm vào gói dịch vụ".

Mã khách hàng:

Bạn đang tiếp tục gói dịch vụ! [ Xem lại ]

 Số lượng: năm  [ Trở về ]