- Đơn chưa đặt hàng: 1,

Linux Reseller F (18.000 MB/171.000 MB)Dung lượng lưu trữ (Quota):18.000 MB
Băng thông (Bandwidth):171.000 MB/tháng
Accounts:Không giới hạn
Hộp thư POP3:Không giới hạn
Tên miền con (Subdomain):Không giới hạn
Tên miền phụ (Park Domain):Không giới hạn
Tên miền nhúng (Addon Domain):75
FTP accounts:Không giới hạn
Trang điều khiển Reseller hosting DirectAdmin:
Microsoft Frontpage:
PHP5:
CSDL MySQL:Không giới hạn
Thư viện GD2:

<< Chọn host nhỏ hơn | Chọn host lớn hơn >>  19.587.614 VND/năm


Để tăng thêm số lượng, kích dấu " + " bên dưới
Để thêm vào gói dịch vụ, kích nút "Thêm vào gói dịch vụ".

Mã khách hàng:

Bạn đang tiếp tục gói dịch vụ! [ Xem lại ]

 Số lượng: năm  [ Trở về ]