- Đơn chưa đặt hàng: 1,

THÔNG TIN THANH TOÁN

 1. Giao dịch qua ngân hàng: Bạn đến bất kỳ ngân hàng nào thuận tiện với bạn và yêu cầu đóng tiền vào tài khoản hoặc chuyển khoản, chọn tài khoản đóng vào hoặc chuyển đến là một trong các số sau:

  • Vietcombank:
   - Số tài khoản: 0231000015852
   - Tên chủ tài khoản: Nguyen Duc Minh

  • Vietinbank:
   - Số tài khoản: 108005670827
   - Tên chủ tài khoản: Nguyen Duc Minh

  • Agribank:
   - Số tài khoản: 5200205500790
   - Tên chủ tài khoản: Nguyen Duc Minh

  • Western Union: Bạn đến bất kỳ ngân hàng nào có dịch vụ Western Union và làm thủ tục chuyển.

 2. Thanh toán qua PayPal, thẻ tín dụng: