- Đơn chưa đặt hàng: 1,

Banme Web Service


Nội dung gói hàng của tôi


ĐƠN HÀNG

Mã số hoá đơn: 1. Trạng thái: Chưa đặt hàng
- Gói dịch vụ của bạn có chi tiết như sau

Tên dịch vụ Đơn vị tính Số lượng, thời hạn Giá Phụ phí Thành tiền Xoá
TỔNG GIÁ TRỊ GÓI DỊCH VỤ: 

0 VND  Hướng dẫn sửa đơn
 • Để sửa số lượng - thời hạn: kích vào số lượng - thời hạn.
 • Để thêm dịch vụ vào gói dịch vụ:
 • Để xoá bỏ dịch vụ ra khỏi gói dịch vụ, nhấn vào dấu


  ĐẶT HÀNG

  Người đặt hàng:
  Email của bạn: Bắt buộc nhập
  Thông tin người nhận (Người nhận có thể là bạn hoặc người khác):
  Họ và tên người nhận: Bắt buộc nhập
  Địa chỉ 1: Bắt buộc nhập
  Địa chỉ 2:
  Địa chỉ email: Bắt buộc nhập
  Điện thoại bàn:
  Điện thoại di động:
  Đề nghị của bạn:
  Thỏa thuận:

  1. Khi tạo domain hoặc hosting, chúng tôi cần thông tin người sử dụng để điền vào thông tin domain hoặc hosting. Do đó, bạn cần cung cấp các thông tin cần thiết (Bắt buộc nhập). Tốt nhất, bạn khai báo đầy đủ thông tin vào tất cả các mục trên, sử dụng dấu tiếng Việt.

  2. Đơn hàng sẽ được giải quyết với hình thức: Thanh toán trước, cung cấp sau. Sau khi đặt hàng, bạn được cung cấp thông tin về đơn hàng và hướng dẫn thanh toán đến email của bạn.

  3. Sự đặt hàng, giải quyết đơn hàng, sử dụng dịch vụ sau khi đăng ký, tranh chấp, ... không vi phạm Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

  4. Mọi người đều có thể đặt hàng, tuy nhiên nếu bạn đăng nhập thành viên trước khi đặt hàng vẫn thuận lợi hơn cho bạn và cho quản trị web

  5. Nếu bạn đồng ý, nhấn vào "Đặt hàng". Nếu không đồng ý, nhấn vào "Hủy đơn hàng"

  Quyết định của bạn:

  [Đặt hàng]

  [Hủy đơn hàng]