- Đơn chưa đặt hàng: 1,
Theo các tài liệu nghiên cứu:
- Một nghệ sĩ có website riêng, sẽ tăng thêm 20% người hâm mộ.
- Một công ty có website sẽ tăng thêm 15 - 30% doanh số, sẽ tăng thêm 25% lượng khách hàng. Thậm chí nhiều công ty có lượng khách hàng pháh triển chủ yếu qua mạng internet.
- Một cá nhân có website sẽ giúp người khác hiểu về họ nhiều hơn, sẽ có vô vàn cơ hội giao lưu học hỏi và giải quyết nhiều vấn đề tưởng chừng như không thể.
- Việc đầu tư web chi phí không đáng là bao nhưng mang lại hiệu quả thật nhiều, nhất là giai đoạn hiện nay, web không thể thiếu trong đời sống cũng như phát triển kinh tế.

Source code là mã xuất bản web từ máy chủ (server) đến máy truy cập (client). Mã có thể xuất nguyên bản từ tập tin máy chủ, không có tính tương tác với yêu cầu người dùng, gọi chung là web tĩnh. Điển hình của web tĩnh là xuất bản web bằng tập tin HTML.
Ngược lại web động có tính tương tác cao với người dùng, khi truy cập người dùng có thể gửi mail, gửi thông tin lên web, trao đổi thông tin trực tuyến, tìm kiếm thông tin, đặt hàng, và rất nhiều chức năng khác nữa. Người cung cấp sourcecode web động phải có khả năng lập trình để bảo hành và nâng cấp web theo nhu cầu khách hàng.

TTTên dịch vụGiáChọn
1.Web tĩnh cá nhân loại nhỏ 486.045 VND/bộSource CN S1
2.Web tĩnh cá nhân loại vừa 729.068 VND/bộSource CN S2
3.Web động cá nhân đơn giản 1.215.113 VND/bộSource CN D1
4. Web site thương mại điện tử bậc 1 2.430.225 VND/bộSource CN D2
5. Web site thương mại điện tử bậc 2 4.860.450 VND/bộSource DN D1
6. Web site thương mại điện tử bậc 3 7.290.675 VND/bộSource DN D2
7.Web site thương mại điện tử bậc 4 24.302.250 VND/bộSource DN D3

1. Web tĩnh cá nhân loại nhỏ: Thiết kế website cá nhân, web tĩnh, đẹp, số trang tối đa: 10.
Là web site chứa ít thông tin, thường dùng giới thiệu thông tin cá nhân, giới thiệu một ít hình ảnh, phần mềm,...Website loại này thường thiết kế bằng Microsoft Frontpage, Dreamweare. Người biết soạn thảo văn bản tìm hiểu thêm có thể tự thiết kế cho mình website loại này.

2. Web tĩnh cá nhân loại vừa: Thiết kế website cá nhân, web tĩnh, đẹp, số trang tối đa: 25.
chứa nhiều thông tin hơn, thường dùng giới thiệu sản phẩm dịch vụ của cá nhân, doanh nghiệp nhỏ. Nếu nhu cầu thay đổi thông tin không thường xuyên thì web này cũng phù hợp và chấp nhận được.

3. Web động cá nhân đơn giản: Lập trình website cá nhân, web động, đẹp, đơn giản. Có thể thêm bộ đếm lượt truy cập, nhận phản hồi từ trang web.
Dùng cho người có ít nhu cầu giao lưu trên mạng như nhận thông tin phản hồi từ trang web hoặc thống kê lượt truy cập. Ngoài ra vẫn có thể có chức năng giới thiệu thông tin như web tĩnh cá nhân.

4. Web site thương mại điện tử bậc 1: Website cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Web động, đẹp, đủ các trang cơ bản. Có thể thêm bộ đếm lượt truy cập, nhận phản hồi từ trang web. Dùng cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu giao lưu, trao đổi thông tin qua mạng. Người sở hữu web được trang bị kiến thức để cập nhật web, kiểm soát thông tin, bảo dưỡng.

5. Web site thương mại điện tử bậc 2: Là web động dùng giới thiệu thông tin doanh nghiệp, hình ảnh công ty, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, nhận phản hồi từ người truy cập, bộ đếm, ... Nhận ý kiến phản hồi, hợp tác kinh doanh, nhận đặt hàng từng mặt hàng qua email. Website này cần người cập nhật định kỳ hoặc đột xuất theo thay đổi của doanh nghiệp, cần bảo dưỡng định kỳ.

6. Web site thương mại điện tử bậc 3: Là web động dùng giới thiệu thông tin doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ, ... nhận ý kiến phản hồi, hợp tác kinh doanh, nhận đơn đặt hàng trực tuyến, lưu dữ liệu khách hàng và đơn hàng, cho phép khách hàng đăng nhập, diễn đàn, thống kê, tin tức... Website này cần người cập nhật và sao lưu thường xuyên, cần bảo dưỡng định kỳ và đột xuất. Cần ban quản trị website với sớ lượng người tùy theo quy mô doanh nghiệp.

7. Web site thương mại điện tử bậc 4: Là website dùng cho doanh nghiệp hoạt động thương mại chuyên nghiệp với quy mô lớn, thanh toán trong nước và quốc tế chủ yếu qua thẻ thanh toán quốc tế như Visa-card, Master-card, ... Website có cấu trúc và hoạt động theo chuẩn riêng.