- Đơn chưa đặt hàng: 1,Danh mục: Chính/Tổ chức Quốc tế


Sắp xếp liên kết theo: Tiêu đề (A\D) Ngày (A\D) Đánh giá (A\D) Tính phổ biến (A\D)
Các Site đang được sắp xếp theo thứ tự: Tiêu đề (A đến Z)

15 liên kết

1. Chương trình phát triển LHQ tại Việt Nam 
Mô tả: Chương trình phát triển LHQ tại Việt Nam
Đã thêm vào: 20/Jul/2019 Lần xem: 254
Đánh giá site này | Báo cáo liên kết hỏng

2. Chương trình phối hợp của LHQ về HIV/AIDS tại Việt Nam 
Mô tả: Chương trình phối hợp của LHQ về HIV/AIDS tại Việt Nam
Đã thêm vào: 20/Jul/2019 Lần xem: 368
Đánh giá site này | Báo cáo liên kết hỏng

3. Hội Chữ thập đỏ 
Mô tả: Hội Chữ thập đỏ
Đã thêm vào: 20/Jul/2019 Lần xem: 303
Đánh giá site này | Báo cáo liên kết hỏng

4. Ngân h ng Phát triển Châu Á (ADP) 
Mô tả: Ngân h ng Phát triển Châu Á (ADP)
Đã thêm vào: 20/Jul/2019 Lần xem: 293
Đánh giá site này | Báo cáo liên kết hỏng

5. Ngân h ng Thế giới (WB) 
Mô tả: Ngân h ng Thế giới (WB)
Đã thêm vào: 20/Jul/2019 Lần xem: 319
Đánh giá site này | Báo cáo liên kết hỏng

6. Phái đo n Uỷ ban Châu Âu 
Mô tả: Phái đo n Uỷ ban Châu Âu
Đã thêm vào: 20/Jul/2019 Lần xem: 299
Đánh giá site này | Báo cáo liên kết hỏng

7. Quỹ vì trẻ em 
Mô tả: Quỹ vì trẻ em
Đã thêm vào: 20/Jul/2019 Lần xem: 298
Đánh giá site này | Báo cáo liên kết hỏng

8. Văn phòng Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam 
Mô tả: Văn phòng Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam
Đã thêm vào: 20/Jul/2019 Lần xem: 301
Đánh giá site này | Báo cáo liên kết hỏng

9. Đại sứ quán Australia tại Việt Nam 
Mô tả: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam
Đã thêm vào: 20/Jul/2019 Lần xem: 545
Đánh giá site này | Báo cáo liên kết hỏng

10. Đại sứ quán H Lan tại Việt Nam 
Mô tả: Đại sứ quán H Lan tại Việt Nam
Đã thêm vào: 20/Jul/2019 Lần xem: 352
Đánh giá site này | Báo cáo liên kết hỏng

11. Đại sứ quán H n Quốc tại Việt Nam 
Mô tả: Đại sứ quán H n Quốc tại Việt Nam
Đã thêm vào: 20/Jul/2019 Lần xem: 2268
Đánh giá site này | Báo cáo liên kết hỏng

12. Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam 
Mô tả: Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam
Đã thêm vào: 20/Jul/2019 Lần xem: 314
Đánh giá site này | Báo cáo liên kết hỏng

13. Đại sứ quán Nhật tại Việt Nam 
Mô tả: Đại sứ quán Nhật tại Việt Nam
Đã thêm vào: 20/Jul/2019 Lần xem: 294
Đánh giá site này | Báo cáo liên kết hỏng

14. Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam 
Mô tả: Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam
Đã thêm vào: 20/Jul/2019 Lần xem: 272
Đánh giá site này | Báo cáo liên kết hỏng

15. Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam 
Mô tả: Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam
Đã thêm vào: 20/Jul/2019 Lần xem: 341
Đánh giá site này | Báo cáo liên kết hỏng